Wetenschap

Wetenschappelijke studies naar de biologische effecten van elektromagnetische straling

National Toxicology Program Finds Cell Phone Radiation Causes Cancer

From: SafeEMR.com with courtesy to Joel M. Moskowitz, Ph.D. Scientists from the National Toxicology Program presented their data on the genotoxicity of cell phone radiation in rats and mice at the annual meeting of the Environmental Mutagenesis and Genomics Society held in Raleigh, North Carolina from September 9-13, 2017. DNA damage was significantly increased: in the frontal cortex of male mice from either CDMA or GSM cell phone radiation exposure, in peripheral leukocytes of female mice from CDMA exposure, and in the hippocampus of male rats from CDMA exposure. Male and female rats and mice were exposed to 2G cell phone radiation, either CDMA or [...]

Lees verder...

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen. “Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door [...]

Lees verder...

Aantal gevallen van glioblastoma hersentumor vertienvoudigd tussen 1985 en 2015 in Engeland

Het aantal gevallen van glioblastoma multiforme (graad 4), de meest agressieve en dodelijke hersentumor, is vertienvoudigd van 1985 tot 2015 in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het aantal gevallen van andere types hersentumoren daalt, volgens nieuw gepubliceerde gegevens. Bron: Frank de Vocht, “Corrigendum,” Environment International, gepubliceerd 25 january 2017 Lees meer op microwavenews.com.

Lees verder...

Nederlandse staat koopt 1300 huishoudens uit die onder hoogspanningskabel wonen

Dit artikel is in 2017 helemaal bijgewerkt n.a.v. een meting en rapportage bij een klant. Onder meer de publicatie van Starkey (2016) wordt besproken waarin de auteur laat zien dat in de ICNIRP richtlijnen voor elektromagnetische straling vele studies ontbreken. (ICNIRP stelt de richtlijnen voor straling van hoogspanningslijnen en zendmasten op, die in Nederland gelden.) Minister Kamp wil aanbod voor woningen onder hoogspanningslijnen De Nederlandse staat gaat 1300 huishoudens die onder een hoogspanningskabel wonen uitkopen. Het wonen onder zulke kabels is door onderzoekers in verband gebracht met kinderleukemie. Het gaat om woningen die meer dan 0,4 microTesla magnetisch veld te verduren krijgen. Dat komt [...]

Lees verder...

Hoe er wordt omgegaan met wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsrisco’s van straling van mobiele telefoons

Nederlands commentaar n.a.v. het artikel van de leiders van de EU Reflex studie, Prof. Franz Adlkofer en Prof. Karl Richter, getiteld Uber den Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen in der Mobilfunkforschung an der Medizinischen Universität Wien (Pandora Stiftung). Auteur: Erik Notenboom Verschenen in: Stichting EHS Bulletin nr. 33 maart 2011 Aan een door de Europese Unie gestart onderzoek naar mogelijk nadelige effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid van de mens, de Reflex studie, werd door 12 instituten deelgenomen. Daartoe behoorde een onderzoeksgroep van de Medische Universiteit van Wenen onder leiding van Prof. Rudiger en Prof. Adlkofer. Bij het Weense onderzoek werd gewerkt [...]

Lees verder...
Dr. Mercola

Cell Phones & Wi-Fi – Are Children, Fetuses and Fertility at Risk?

Children’s Health Expert Panel: Cell Phones & Wi-Fi–Are Children, Fetuses and Fertility at Risk? Gepubliceerd op 21 september 2013. Bron: Dr. Mercola “It may take some sort of catastrophe to get people’s attention,” said Frank Clegg, former president of Microsoft Canada and founder of Canadians 4 Safe Technology, referring to the increasing saturation of Wi-Fi technologies on the public at large, and especially, children. Leading experts from top universities recently convened at a program organized by ElectromagneticHealth.org in Connecticut to discuss the reality that such a catastrophe is already brewing and, as the panel warned, is now already negatively impacting children, [...]

Lees verder...

Hinder van elektromagnetische velden op het werk

Hinder van elektromagnetische velden op het werk Gepubliceerd op 2 april 2014. In: Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne Deze week is een mooi overzichtsartikel verschenen van Dr. Hugo Schooneveld (voorzitter Stichting EHS) getiteld ‘Hinder van EMV op het werk’. Hinder van elektromagnetische velden op het werk van Hugo Schooneveld, voorzitter Stichting EHS. Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne.

Lees verder...
genuis

EHS: Feit of fictie?

EHS: Feit of fictie? De wetenschappers Stephen J. Genuis en Christopher T. Lipp schreven een bijzonder compleet overzichtsartikel over elektrostress. (Origineel in het Engels.) Acht Nederlandse en Vlaamse maatschappelijke organisaties ondersteunen het artikel van harte. De Duitse organisatie Diagnose-funk schreef er een voorwoord bij.

Lees verder...