Blog

10 tips voor minder schadelijke straling van smartphone, wifi en iPad

Tegenwoordig worden in huis veel nieuwe draadloze technologiën gebruikt. Wereldwijd ervaren mensen gezondheidsklachten van deze straling en ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat straling van wifi en mobiele telefonie gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is altijd goed om de straling zo laag mogelijk proberen te houden. Hieronder 10 tips om uw blootstelling aan elektromagnetische straling te verlagen: 1. Werk bij voorkeur zoveel mogelijk bekabeld (internetverbinding met netwerkkabel en telefoon met snoer). 2. Draag uw smartphone in een tas of leg hem ergens neer zodra dat mogelijk is. Draag de mobiel niet de hele dag op uw lichaam. De telefoon geeft namelijk zowel [...]

Lees verder...

National Toxicology Program Finds Cell Phone Radiation Causes Cancer

From: SafeEMR.com with courtesy to Joel M. Moskowitz, Ph.D. Scientists from the National Toxicology Program presented their data on the genotoxicity of cell phone radiation in rats and mice at the annual meeting of the Environmental Mutagenesis and Genomics Society held in Raleigh, North Carolina from September 9-13, 2017. DNA damage was significantly increased: in the frontal cortex of male mice from either CDMA or GSM cell phone radiation exposure, in peripheral leukocytes of female mice from CDMA exposure, and in the hippocampus of male rats from CDMA exposure. Male and female rats and mice were exposed to 2G cell phone radiation, either CDMA or [...]

Lees verder...

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen. “Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door [...]

Lees verder...

Prince Harry suggests young people to cut down on mobile phone use

In an article in the Telegraph, Prince Harry mentions the negative effects of mobile phone use by young people. “I read recently that young people check their phones at least 150 times per day – I’m sure we could all be more effective and efficient if we took a moment to process our thoughts rather than rushing from one thing to the next.” Prince Harry urges young people to put down their mobile phones and warns they affect mental health. Young people should try to take a break from checking their mobile phones to “process their thoughts” instead of rushing through the [...]

Lees verder...

Daughter of Quincy Jones electrosensitive

Interesting video from Jolie Jones, daughter of legendary Quincy Jones. She has personally experienced electromagnetic hypersensitivity. Also an interview with Olle Johansson. Her website: JolieTalks.com. Jolie Jones Interview Olle Johansson

Lees verder...

Cyprus removes Wi-Fi from kindergartens and halts wireless deployment into public elementary schools

Cyprus Minister of Education issues new Decree to minimize wireless radiation exposure to children in schools and require parental consent Update: Cyprus Brochure on Electromagnetic Fields in English Source: Environmental Health Trust The Cyprus Minister of Education and Culture issued a Decree on January 31, 2017, marked “urgent” to all Directors of Kindergartens and Primary Schools, with specific measures to eliminate and minimize wireless radiation exposure to children in schools. “We have taken the decision to have the wireless network Wi-Fi disabled in all Public kindergartens in Cyprus,” reads the Decree. Wireless is to be removed from all Cyprus kindergartens, and wireless [...]

Lees verder...

Aantal gevallen van glioblastoma hersentumor vertienvoudigd tussen 1985 en 2015 in Engeland

Het aantal gevallen van glioblastoma multiforme (graad 4), de meest agressieve en dodelijke hersentumor, is vertienvoudigd van 1985 tot 2015 in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het aantal gevallen van andere types hersentumoren daalt, volgens nieuw gepubliceerde gegevens. Bron: Frank de Vocht, “Corrigendum,” Environment International, gepubliceerd 25 january 2017 Lees meer op microwavenews.com.

Lees verder...

Advies Overheid Cyprus Nationaal Comité Milieuveiligheid Kinderen

Door de Ministerraad van Cyprus werd in 2004 het Nationaal Comité Milieuveiligheid en Gezondheid van Kinderen opgericht (orig. in het Grieks). De missie van het Comité is om de foetus en het kind te beschermen tegen gezondheidsbedreigingen vanuit de omgeving, om de normale fysieke, mentale en emotionele groei te beschermen. Dit is een voorwaarde voor een gezonde toekomst voor de kinderen. Onlangs bracht het Comité een uitstekende voorlichtingsvideo uit waarin het gebruik van draadloze apparatuur door kinderen ten strengste wordt afgeraden. Advice of The Cyprus National Committee on Environment and Children's Health Video met voorlichting voor zwangere vrouwen en hoe ze [...]

Lees verder...

Nederlandse staat koopt 1300 huishoudens uit die onder hoogspanningskabel wonen

Dit artikel is in 2017 helemaal bijgewerkt n.a.v. een meting en rapportage bij een klant. Onder meer de publicatie van Starkey (2016) wordt besproken waarin de auteur laat zien dat in de ICNIRP richtlijnen voor elektromagnetische straling vele studies ontbreken. (ICNIRP stelt de richtlijnen voor straling van hoogspanningslijnen en zendmasten op, die in Nederland gelden.) Minister Kamp wil aanbod voor woningen onder hoogspanningslijnen De Nederlandse staat gaat 1300 huishoudens die onder een hoogspanningskabel wonen uitkopen. Het wonen onder zulke kabels is door onderzoekers in verband gebracht met kinderleukemie. Het gaat om woningen die meer dan 0,4 microTesla magnetisch veld te verduren krijgen. Dat komt [...]

Lees verder...